Olej lniany Nierafinowany - 500 ml

Olej lniany Nierafinowany - 500 ml

40,00 zł
Brutto

0% vat
Jedyny taki na rynku!

Olej lniany Vis Natura dzięki zastosowaniu nowej polskiej technologii zawiera szereg naturalnych antyutleniaczy, takich jak: tokoferole-witamina E, sterole i karoteny, oraz wiele innych zawartych w nasionach lnu. Pozwala to na neutralizację szkodliwego wpływu wolnych rodników oraz zahamowanie procesu utleniania samego oleju. Trwałość oleju lnianego tłoczonego tą metodą, która wynosi minimum 6 miesięcy, została potwierdzona badaniami. 

Ilość

Jedyny taki olej lniany! Produkt Polski. Opatentowany przez Aleksandra Nowaka.

Wyprodukowany w specjalnej technologii, aby zachowane były wszelkie jego walory bez obowiązku przechowywania go w lodówce.
Do 6 miesięcy można przechowywać w temperaturze pokojowej.

Olej lniany Vis Natura, w stosunku do innych marek, zachowuje przez długi okres czasu, w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna, wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości.

Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na potwierdzenie powyższego, przytaczamy istotne wyniki jednego z wcześniejszych Raportów.

Kwas tłuszczowy Zawartość [%] 
1 tydzień po wytłoczeniu
Zawartość [%] 
po 3 tygodniach
Zawartość [%] 
po 16 tygodniach
Omega – 3 [C18:3n3] 58,42 57,92 57,06
Omega – 6 [C18:2n6] 11,23 11,41 11,30
Omega – 9 [C18:1n9] 17,83 18,03 18,69

*Olej przechowywany w temperaturze pokojowej

Zwięzła informacja o produkcie:
Zawiera niezbędne dla ludzkiego zdrowia naturalne czynne biochemicznie związki, takie jak:
● wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3,
● tokoferole; naturalna witamina E,
● sterole i karoten,
● oraz wiele innych naturalnych związków.
Synergiczne współdziałanie wyżej wymienionych związków
uruchomia i wspomaga reakcje zachodzące na poziomie metabolizmu komórkowego.
Twój organizm, nie potrafi samodzielnie syntetyzować tych życiodajnych związków
Powinieneś więc dostarczyć je w pokarmie, za co Twój Organizm Ci się sowicie odwdzięczy.
Tych potrzebnych życiodajnych związków dostarczy Olej Lniany Vis Natura
Na podstawie przeprowadzonych badań przez wielu naukowców stwierdzono, że olej lniany wspomaga
leczenie chorych na:
● Stany nowotworowe oraz zapobiega im
● Arytmię serca
● Choroby układu krążenia
● Cukrzycę typu II
● Artretyzm i alergie
● Schorzenia woreczka żółciowego
● Depresje oraz problemy z pamięcią

● Inne choroby cywilizacyjne – pozornie nieuleczalne
Twój organizm potrzebuje zwiększonych ilości niezastąpionych składników pokarmowych
szczególnie w okresie:
● zwiększonego wysiłku fizycznego; aktywności zawodowej, treningu sportowego.
● niemowlęcym i dorastania,
● choroby oraz w starszym wieku.
W przypadku kobiet szczególne uzupełnienie tych związków wymagane jest w okresie:
● ciąży,
● porodu i karmienia piersią.
Olej Lniany Vis Natura
● dla zachowania zdrowia – można stosować profilaktycznie.
● pod względem biochemicznym – jest olejem wyjątkowym.
Dr Krystyna Brzecka

Olej Lniany – związki biochemicznie aktywne.

Kondycja fizyczna oraz kondycja psychiczna ludzkiego organizmu jest bezpośrednio uzależniona od sposobu i jakości odżywiania. Jakość odżywiania decyduje o samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Niehigieniczny tryb życia: alkohol, nikotyna, spaliny samochodowe oraz niewłaściwe odżywianie stanowią decydujący czynnik powstawania współczesnych chorób cywilizacyjnych:
choroby układu krążenia i układu pokarmowego, cukrzyca i choroby nowotworowe oraz wszelkiego rodzaju alergie, które także często powodowane są niefrasobliwym przyjmowaniem środków farmaceutycznych.

Decydującym dodatkowo szkodliwym czynnikiem są produkty przetworzone przemysłowo, zawierające nie tylko szkodliwe substancje konserwujące, smakowe oraz poprawiające wygląd wizualny produktów spożywczych, ale przede wszystkim zawierające zdeformowane i zmienione naturalne struktury biochemiczne produktu naturalnego. Typowym dla tego przypadku przykładem są margaryny i przemysłowo produkowane oleje roślinne oraz praktycznie większość pozostałych produktów spożywczych wytwarzanych w skali przemysłowej.

Ograniczając się jedynie do sposobu odżywiania, można stwierdzić, że we współczesnej diecie występuje nadmierne spożycie tłuszczów kosztem innych produktów. Nadmierne spożycie tłuszczów, szkodliwe dla ludzkiego organizmu, jest dodatkowo spotęgowane przemysłowym jego przetworzeniem oraz zachwianiem właściwych proporcji w składzie pokarmowej diety. Ogólnie rzecz ujmując, jedynie w tym kontekście, współcześnie spożywamy zbyt wiele tłuszczów nasyconych,
występujących w tłuszczach zwierzęcych, margarynach, fast foodach, słodyczach itd.

Natomiast, współczesna dieta zawiera zbyt małe ilości tłuszczów roślinnych. W tym w szczególności tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega – 3, przy jednoczesnym radykalnie wysokim spożyciu wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 6. Taki stan rzeczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania i rozwoju wielu chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia u nich chorób związanych z
układem krążenia i chorób nowotworowych.

Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe, (WNKT), w naturalnej formie występują w dwóch grupach: Omega – 3 oraz Omega – 6. Stanowią one szczególny wyróżnik wśród innych pozostałych naturalnych kwasów tłuszczowych. Tym szczególnym ich wyróżnikiem jest to, że podobnie jak witaminy, nie są syntetyzowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pożywieniu. Stąd też wywodzi się ich nazwa: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe. Wielonienasycony kwas tłuszczowy, alfa – linolenowy, (ALA), określany także jako Omega – 3, w szczególności jego długołańcuchowe pochodne, (będące wynikiem przemian w organizmie), są niezbędne do powstania i dalszego prawidłowego przebiegu kolejnych przemian metabolicznych. Ma to odniesienie do kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), pochodnych ALA. W organizmie człowieka wymienione pochodne kwasu Omega – 3, wchodzą w skład fosfolipidów, z których zbudowane są błony komórkowe. Stanowią więc one podstawowy składnik (budulec) błony komórkowej. Struktura błony komórkowej determinuje i odpowiada za prawidłowy dostęp pokarmu do wnętrza komórki. Im jest większa jej przepuszczalność i elastyczność, tym łatwiejszy jest dostęp składników pokarmowych do wnętrza komórki. Taki charakter błony gwarantują wbudowane w nią cząstki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast, kiedy składnikami błony komórkowej są kwasy nasycone i jednonienasycone, tworzące sztywne łańcuchy strukturalne, elastyczność i przepuszczalność takiej błony zdecydowanie się pogarsza.

Wysoki poziom związków (będących pochodną Omega – 3) zawiera centralny układ nerwowy i siatkówka. Omega – 3, jest także prekursorem wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów, posiadających szeroki zakres oddziaływania i wyjątkowe znaczenie w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

Równoznaczne i niczym nie zastąpione znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu posiada także wielonienasycony niezbędny kwas tłuszczowy, linolowy, (LA), określany także jako Omega – 6, z którego w wyniku przemian w organizmie powstaje kwas arachidonowy, (AA), mający również szczególne znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Podobnie jak z pochodnych Omega – 3, w wyniku przemian wewnątrzustrojowych, z kwasu arachidonowego, (AA), powstają odpowiednie eikozanoidy. Eikozanoidy powstałe z kwasu AA mają odmienne i często przeciwstawne działanie niż eikozanoidy powstałe z prekursora, jakim jest Omega – 3.

Eikozanoidy (prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany, leukotrieny) są syntetyzowane z fosfolipidów WNKT zawartych w błonach komórkowych. Dotychczasowe badania naukowe wykazały, że długołańcuchowe EPA i DHA spowalniają procesy wielu schorzeń związanych z układem krążenia, reakcji zapalnych i alergicznych. Przyczyniają się do obniżenia poziomu triglicerydów w surowicy krwi oraz przyczyniają się do obniżenia poziomu ,,złego” cholesterolu LDL. Wspomagają system immunologiczny, hamują nadmierną kurczliwość naczyń krwionośnych, regulują aktywność hormonów. Spełniają ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Współczesne badania naukowe potwierdzają, że hamują one także powstawanie niektórych rodzajów nowotworów. Natomiast, eikozanoidy powstałe z kwasu arachidonowego, AA, (pochodna Omega – 6), charakteryzują się wysoką aktywnością, prowadząc często do powstania procesów zapalnych. Najczęściej, (z uwagi na złą dietę, spowodowaną, nadmierną konsumpcję Omega – 6), syntetyzowane w nadmiernej ilości są przyczyną powstania procesów miażdżycowych, wywołują silne stany zapalne i alergiczne. Stanowią także bodziec do powstania niektórych procesów nowotworowych.

Współczesna dieta charakteryzuje się zbyt wysokim spożyciem WNKT z rodziny Omega – 6 i ubogim spożyciem Omega – 3,  co skutkuje określonymi problemami zdrowotnymi z wywołaniem określonych procesów chorobowych. Odpowiednia proporcja spożycia Omega – 6 do Omega – 3, zalecana przez środowiska naukowe, powinna się mieścić w granicach, jak 4 do 1. W współczesnej diecie jest ona diametralnie przekroczona. W niektórych przypadkach, (ta zalecana przez środowiska naukowe proporcja), jest dziesięciokrotnie przekroczona, co ewidentnie wpływa na pogorszenie
stanu naszego zdrowia.

Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega – 3 w bardzo dużej ilości (ponad 52%) zawiera olej lniany. Dotychczas słabo rozpoznany, także przez środowiska naukowe, które, co prawda, podnoszą wyjątkowe zalety WNKT Omega – 3, jednak w swych opracowaniach (z pewnymi wyjątkami) bądź przemilczają zalety oleju lnianego w tym kontekście, bądź (w oparciu
o dotychczasowe doświadczenia) twierdzą, że zalety oleju lnianego nie mogą być w pełni wykorzystane. A spowodowane to ma być natychmiastowym utlenianiem się zawartego w oleju lnianym WNKT – Omega – 3.

Przełom w tej dziedzinie został dokonany. Olej Lniany Vis Natura tłoczony z nasion lnu oleistego według nowej technologii, nie podlega (jak do tej pory sądzono) szybkiej oksydacji. Potwierdzają to wszystkie dotychczasowe badania laboratoryjne.

Olej Lniany Związki biochemicznie aktywne

Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego jest wynikiem przeprowadzonych wieloletnich badań w tym zakresie, które zostały zrealizowane w firmie Stalmasz, czego jednym z efektów prac badawczych było (między innymi) zaprojektowanie i wykonanie skonfigurowanej prasy do tłoczenia najwyższej jakości olejów roślinnych. W ślad za tym została uruchomiona Tłocznia Olejów Roślinnych Vis Natura.

Olej lniany, który zawiera niezdeformowane w procesie tłoczenia aktywne biologicznie naturalne struktury, został uznany przez środowiska akademickie jako olej prozdrowotny. Szczególnie w ostatnim okresie jest coraz bardziej znanym i cenionym naturalnym prozdrowotnym składnikiem diety pokarmowej. Olej lniany wkracza intensywnie do naszej świadomości z racji swojego wyjątkowo pozytywnego i kompleksowego oddziaływania na ludzki organizm, któremu coraz więcej zainteresowania poświęcają także sfery naukowe. Niektóre źródła podają, że na świecie w tej dziedzinie jest prowadzonych równolegle ponad dwa tysiące różnego rodzaju badań naukowych.

Niepodważalnym akademickim autorytetem w zakresie prozdrowotnych właściwości oleju lnianego jest doktor Johanna Budwig, która w połowie ubiegłego wieku odkryła wyjątkowe jego właściwości. Niemiecka biochemik Johanna Budwig (1909 – 2003) doktoryzowała się z biochemii i nauk przyrodniczych, która niezależnie od prowadzonych w tym zakresie badań naukowych, miała wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie leczenia groźnych chorób cywilizacyjnych takich jak; nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia. Leczenie tych chorób opierała na na wyjątkowych właściwościach oleju lnianego. Przejawem uznania osiągnięć w tej dziedzinie była siedmiokrotna nominacja dr J. Budwig do Nagrody Nobla. Jej odkrycia możliwości leczenia chorób cywilizacyjnych przy wykorzystaniu naturalnych i siłą rzeczy tanich metod godziły w interesy koncernów farmaceutycznych, które czerpią ogromne zyski z produkcji i dystrybucji opatentowanych syntetycznych medykamentów. Nie może więc budzić zdziwienia, że nigdy Nagrody Nobla jej nie przyznano.

Struktury chemiczne, które występują w składzie oleju lnianego zostały odkryte dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku Jest to więc dziedzina nowa i jedynie ogólnie zbadana. Wymagająca dalszych kompleksowych badań naukowych. Już obecnie rokująca potencjalne możliwości leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych. Należy się spodziewać, że zostanie głębiej przebadana przez środowiska naukowe. Szczególnie w odniesieniu do znaczenia i synergicznego wzajemnego oddziaływania związków zawartych w oleju lnianym, takich jak; witamina E, karotenoidy, sterole flawonoidy oraz wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3.

Witamina E, w wyjątkowo skutecznej postaci, jest zawarta w oleju lnianym. Wynika to z tego, że jak należy się spodziewać, działanie witaminy E (konsumowanej w oleju lnianym) będzie synergiczne (spotęgowane). Efekt synergii zostaje osiągnięty dzięki pozostałym innym związkom przeciwutleniającym, które zawiera olej lniany. Należą do nich takie struktury jak; sterole, plastochromanol 8 i karoteny oraz inne antyoksydanty, występujące w oleju w mniejszych ilościach. Dodatkowym składnikiem dającym możliwość spotęgowanego działania witaminy E jest wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, którego olej lniany zawiera ponad 52%. Kompozycja tych składników pozwala wywołać reakcję synergicznego i prozdrowotnego działania – wszystkich związków, które zawiera olej lniany. Podkreśla to wielu autorów. Wszakże przy spełnieniu koniecznego warunku, gwarantującego, że zawarte w oleju lnianym składniki, występują w czynnej formie biologicznej. Co oznacza, że w procesie ich pozyskiwania z nasion, nie zostały one zniszczone i są nadal biochemicznie aktywne.

Najlepszą kompozycję tworzy natura.

Wszystkie te związki – w aktywnej biochemicznie formie – zawiera Olej Lniany Vis Natura

Olej Lniany Vis Natura wspomaga leczenie wielu chorób cywilizacyjnych. Znaczenie oraz prozdrowotne oddziaływanie na ludzki organizm składników oleju lnianego jest ogólnie już uznane przez wiele środowisk naukowych.

Kompozycja tych składników pozwala wywołać reakcję synergicznego i prozdrowotnego działania wszystkich związków, które zawiera olej lniany. Podkreśla to wielu autorów,  wszakże przy spełnieniu podstawowego i koniecznego warunku gwarantującego, że zawarte w oleju lnianym składniki, występują w czynnej formie biologicznej. Co oznacza, że w procesie ich pozyskiwania z nasion nie zostały one zniszczone i są nadal zachowane biochemicznie aktywne, co zapewnia zasadniczo olej Vis Natura.

Należy podkreślić, że ludzki organizm samodzielnie nie potrafi syntetyzować (wytworzyć) tych wymienionych struktur. Dla zachowania zdrowia muszą być one dostarczone w pokarmie. Oddziaływanie związków zawartych w oleju lnianym odnosi się do przemian zachodzących na poziomie metabolizmu komórkowego ludzkiego organizmu. To zostało wielokrotnie potwierdzone badaniami naukowymi. Jest to jedno z wielu potwierdzeń świadczących, że należy bardzo poważnie traktować hipotezy twierdzące, że badania naukowe powinny być nakierowane na metabolizm komórkowy, którego wpływ na nasze zdrowie ma znaczenie podstawowe i ogromnie istotne.

Stan naszego zdrowia lub choroby bierze swój początek i rozstrzyga się bowiem na poziomie metabolizmu komórkowego.

4 Przedmioty

Specyficzne kody